วิชาการเป็นเลิศ   กิจกรรมยอดเยี่ยม   คุณธรรมล้ำหน้า   ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                                                                                                                      ::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม
ข้อมูลทั่วไป >>
 
ประวัติโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน  

 ข้อมูลบุคลากร

 
 
 
ณะกรรมการสถาน
      ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ >>

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลานามัย

ศิลปะ

การงานอาีชีพและ
      เทคโนโลยี

การศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว

 
   

 

 

  รอบรั้วฟ้า -ชมภ
 
 ผลงานนักเรียน 

 
ค้นหาที่ Google  
 
 

 ข่าวสาร... โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมกีฬาสี "คันธทรัยพ์เกมส์"
ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558


ชมภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่  

 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2558 ณ วัดแก้วประเสริฐ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


   
           
                   

ผลงานเด่นของโรงเรีย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่  8  เมษายน  2553


   นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  “รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาระดับดีเด่น”
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554
จาก นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 28 มกราคม 2556

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ น้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ
โครงการของธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 100,000  บาท 

  สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน  กรุงเทพมหานคร   วันที่  3
ธันวาคม  
2555

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 3 รายละเอียดดังนี้

 

 

ข่าวการศึกษา.

 

 
   

 

   
     

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวสมศรี  รอดทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ >>

สพท.ชุมพรเขต1

 

 

 

เส้นทางสู่นวัตกรรม
การศึกษา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media
[รายละเอียด]

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม
[รายละเอียด]
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ู้
[รายละเอียด]

 

สาระน่ารู้ >>
สมัคร E - MAIL ฟรี
 

 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by :
  Khansup.cpn1@hotmail.com

  หน้าหลัก