วิชาการเป็นเลิศ   กิจกรรมยอดเยี่ยม   คุณธรรมล้ำหน้า   ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                                                                                                                      ::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม
ข้อมูลทั่วไป >>
 
ประวัติโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน  

 ข้อมูลบุคลากร

 
 
 
ณะกรรมการสถาน
      ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ >>

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลานามัย

ศิลปะ

การงานอาีชีพและ
      เทคโนโลยี

การศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว

 
   

 

 

  รอบรั้วฟ้า -ชมภ
  ผลงานนักเรียน
 

 
ค้นหาที่ Google  
 
 

 ประกาศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ปีการศึกษา 2556


 

 


นายเสรี  พรหมฤทธิ์  ผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
63 ประจำปีการศึกษา 2556
ผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต ๑  (ตัวแทนภาคใต้)

การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3   รองชนะเลิศอันดับ  
ารประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6  รองชนะเลิศอันดับ  

                             สรุปผลการแข่งขัน


 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์  ผอ.ร.ร. กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)
คุณมนต์รัก แสงศาสตรา, คุณสนธยา เยาวหลี 
คุณจารุเจตน์ ไตรถวิล
และคุณสาธนีย์  เจริญสุข  ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์
ภูมิบัณฑิต 
ซึ่งร่วมใจกันส่งมอบกระเบื้องจำนวน 4  ร.ร.
คือ บ้านคันธทรัพย์ บ้านทรายขาว บ้านงาช้าง และ ประชาพัฒนา
นอกจากนั้ยังมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต
, อุปกรณ์การเรียนจาก AIS  และ คอมพิวเตอร์  
หลังจากนั้นก็ชมการแสดงของนักเรียน  ตามด้วยมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ
และเรียงความ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ จากเศษกระเบื้อง
ในช่วงบ่ายกิจกรรมชักกะเย่อ  และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 


นางพัทธนันท์  สมบูรณ์พงษ์ ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประเมินโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2556
 
เพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่  1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น
อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต
  ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน
วันที่  6  สิงหาคม  2556
 
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

 

 

 

   
   
           
                   

ผลงานเด่นของโรงเรีย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่  8  เมษายน  2553


   นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  “รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาระดับดีเด่น”
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554
จาก นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 28 มกราคม 2556

   
   

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ น้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 

 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ
โครงการของธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 100,000  บาท 

  สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน  กรุงเทพมหานคร   วันที่  3
ธันวาคม  
2555

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 3 รายละเอียดดังนี้

 

 
 


กิจกรรมโรงเรียน

   
   
   

 

 


ายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วย คณะครู ร่วมศึกษาดูงาน งานมหกรรม

ตลาดนัดวิชาการ  สานฝันสู่อาเซียน
วันที่  8  สิงหาคม  2556
สำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกับ ร.ร.ปากน้ำ
(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 

   
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2556

พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน  
วันที่  13  มิถุนายน  2556

ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

 

 

พ.ต.อ.นรเศรษฐ์  อินทรจันทร์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสลุย
มอบประกาศนียบัตร"โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน"

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานพิธีรับบัณฑิตน้อย และมอบประกาศนียบัตร
ชั้น ม.3  พร้อมด้วย คณะครู
 นักเรียนและผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่  22  มีนาคม  2556

ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   
   

ร้อยเอกธนู  เนื่องอุทัย
หัวหน้าชุดชุดปฏิบัติการข่าว 4101 พร้อมคณะฯ  
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
"โครงการ วัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพันพายาเสพติด"
หว่างวันที่  19 - 21 มีนาคม  2556
ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วย คณะครู ร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 
"เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"
วันที่  16  มกราคม  2556
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
อ.เมือง จ.ขุมพร
และคณะครูจำนวน 6 ท่าน รับมอบเกียรติบัตร
ครูีในดวงใจ จาก ผวจ.ชุมพร  
เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี
จาก ผอ.สพป ชุมพร เขต 1

 

 

นายสมพร  เทพสิทธา  
ประธานคณะทำงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พร้อมคณะทำงานเยี่ยมชมการดำเนินงาน
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

วันที่
 12 พฤศจิกายน 2555
ณ  โรงเรียนบ้าน
คันธทรัพย์

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
แสดงความยินดีกับ น.ส.ปราณี  ธนสาร  
(ลูกศิษย์ คท.)

ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิิการ
เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
วันที่ 12 มกราคม  2555
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา.

 

 

 

 

   

 

 
 

 

   
 

 

           
                   
     

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวสมศรี  รอดทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ >>

สพท.ชุมพรเขต1

 

 

 

เส้นทางสู่นวัตกรรม
การศึกษา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media
[รายละเอียด]

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม
[รายละเอียด]
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ู้
[รายละเอียด]

 

สาระน่ารู้ >>
สมัคร E - MAIL ฟรี
 

 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by : Sataphon.cpn@hotmail.com
 หรือ   Khansup.cpn1@hotmail.com

  หน้าหลัก