ข้อมูลทั่วไป >>
 
ประวัติโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน  

 ข้อมูลบุคลากร

 
 
 
ณะกรรมการสถาน
      ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ >>

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลานามัย

ศิลปะ

การงานอาีชีพและ
      เทคโนโลยี

การศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว

 
   

 

 

  รอบรั้วฟ้า -ชมภ
 
 ผลงานนักเรียน 

 
ค้นหาที่ Google  
 
 

 ข่าวสาร... โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ปีการศึกษา 2562
  ประกาศรับเหมาก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง ตามรายละเอียดดังแนบ   คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                       1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-3
                       2. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
                       3. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
                       4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
                       5. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
                            ทางการเรียนรู้ ป.1-6

 

เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันด้วยกิจกรรมโครงงาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวนวลจันทร์ เตียววนากูล    คลิกที่นี่

 

ผลงานดีเด่นของครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

นางสาวนวลจันทร์   เตียววนากูล
ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" จากคุรุสภา
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์

 

นางสาวนวลจันทร์   เตียววนากูล
ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน


           
             

ผลงานเด่นของโรงเรีย

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
ได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่  8  เมษายน  2553

 
   

 

   
     

 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ >>

สพท.ชุมพรเขต1

 

 

 

เส้นทางสู่นวัตกรรม
การศึกษา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media
[รายละเอียด]

คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม
[รายละเอียด]
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ู้
[รายละเอียด]

 

สาระน่ารู้ >>
สมัคร E - MAIL ฟรี
 

 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by :
  Khansup.cpn1@hotmail.com

  หน้าหลัก