::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ

คุณวุฒิ

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

ครูประจำการ

2

17

-

5

12

ครูอัตราจ้าง

1

 2

-

2

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

 -

1

-

นักการ/ภารโรง

2

-

 2

-

-

รวม

6

20

 2

8

13

 

 

 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559 โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com