::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 

ผลงานนักเรียน

  วิชาคณิตศาสตร์

แผ่นพับเทคนิคการคิดเลขเร็ว


 

 

 

   
   
 
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com