::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

  

 

  

 

 

 

   
   
 

กิจกรรม เดือนมิุถุนายน  2554 -    พฤศจิกายน  2555

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ต้อนรับคณะการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รอบ 3 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554
ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธาน  พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา  2554
วันที่ 16  มิถุนายน 2554
ณ   อาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายสุนทร  กลับประยูร
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน
"คันธทรัพย์เกมส์" ประจำปีการศึกษา  2554
วันที่  20 - 24  มิถุนายน 2554
ณ   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
เครือข่ายท่าแซะ 1
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม  2554
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

 

 

นายโกวิทย์  ยังปักษี
เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดทุ่งค้อ
วันที่ 13  กรกฎาคม  2554
ณ   วัดทุ่งค้อ  ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

   

นายวัลลพ  สงวนนาม
ผอ. สพป. ชุมพร เขต 1

เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่  29 กรกฎาคม  2554
ณ   โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
มี ร.ร. เข้าร่วมดังนี้ ราชประชาฯ 20 , บ้านเนินทอง ,
บ้านคุริง, บ้านยายไท และ บ้านคันธทรัพย์
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม  2554
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

 

 

นายมณี  ชูมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12 สิงหา
วันที่ 11 สิงหาคม  2554
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

 

 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ได้รับเกียรติให้ใช้สถานที่
จัดการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1 ระดับ ม.ตอนต้น

วันที่ 26  
สิงหาคม  2554  
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2554
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

วันที่  8 พฤศจิกายน 2554
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

 

 
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธาน กิจกรรมวันลอยกระทง

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร.ร.จัดกิจกรรมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงและส่งประกวด
และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่ คลองท่าแซะ
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2554
ณ   คลองท่าแซะ  ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

   
 

 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะคุณครู และนักการภารโรง
ร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1
และงานประเพณีท่าแซะ 1 สัมพันธ์
วันที่  11  พฤศจิกายน   2554
ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง มิตรภาพที่ 25

   
   

โอวัลติน เพื่อน้อง "คันธทรัพย์"
 โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  แจกโอวัลตินให้ นักเรียนได้ดื่มฟรี
วันที่  24 พฤศจิกายน   2554
ณ   โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะคุณครู และนักเรียน
จัดกิจกรรมพิธีราชสดุดี เนื่องในวันลูกเสือไทย
และกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
วันที่  25  พฤศจิกายน   2554
ณ   โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายวัลลพ  สงวนนาม
ผอ. สพป. ชุมพร เขต 1

เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ
เครือข่ายท่าแซะ 1         
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน

ร่วมกิจกรรม  ค่ายย่อยที่ 3
  วันที่ 21 - 23  ธันวาคม  2554
ณ โรงเรียนบ้านตาหงษ์

 

 

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่
และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่  1  มกราคม  2555
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

นายมณี  ชูมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำ
ปี 2555
วันที่ 14 มกราคม  2555
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการรับเงิน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา  2554
วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2555
ณ  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2555
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู
และนักเรีย
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
วันที่  14  มิถุนายน  2555
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้าน
คันธทรัพย์

 

 
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู  และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องวันวิสาขบูชา  
"ร่วมฉลองพุทธชยันต์ 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"
วันที่  1  มิถุนายน  2555
ณ  วัดทุ่งค้อ ต.สลุย และพระพุทธรูปโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

   
   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานพิธีรับบัณฑิตน้อยและ
มอบประกาศนียบัตร
แ่ก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 96 คน     
พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียน
บ้านคันธทรัพย์
วันที่  23  มีนาคม  2555
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้าน
คันธทรัพย์

   

นายวัลลพ  สงวนนาม
ผอ. สพป. ชุมพร เขต 1

เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ
เครือข่ายท่าแซะ 1   
นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี
ร่วมพิธีเปิด
"กิจกรรมชุมนุมลูกเสือเครือข่ายท่าแซะ 1"
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านตาหงษ์ อ.ท่าแซะ
ระหว่างวันที่ 2 - 4 ม.ค. 2556

   

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

เป็นประธานเปิดการ"อบรมปฏิบัติการ
การใช้แท็ปแล็ต
สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"

วันที่  8 พฤศจิกายน 2555
ณ  โรงเรียนบ้าน
คันธทรัพย์์

นายเสรี  พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

พร้อมด้วย คณะครู ร่วมพิธีเปิดงาน
"มหกรรมวิชาการสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง"
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
และนำนักเรียนเข้าแข่งขันตามศูนย์ฯ การแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2555

   

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์
รองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขค 1

เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา  2555
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรีย

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  
วันที่
 29 กรกฎาคม 2555
ณ  โรงเรียนบ้าน
คันธทรัพย์

   
   
   
   
   
   
 


โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 

หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 077 - 549559  โทรสาร.  077 - 630006

by :  Khansup.cpn1@hotmail.com